API, CRM, ERP интеграция

Как Вашия уебсайт ще се вмести във Вашите търговски, бизнес и административни системи (CRM, ERP), как ще си взаймодейства с приложенията, които ползвате ежедневно за управление на Вашата дейност?

Тук е мястото на технологиите за интеграция, обмен на данни и комуникация между различни приложения.

В процеса на нашата работа сме създавали уеб решения, които работят в тясна връзка със съществуващи приложения, бази данни и други съществуващи системи на нашите клиенти.

Част от нещата, които сме създавали са:

  • интеграция с потребителски бази данни
  • интеграция със системи за резервации
  • интеграция с Google Maps, Google Analytics
  • интеграция с календари в MS Exchange, Office 365, Google
  • интеграция със системи за резервация и управление на домейн имена
  • интеграция с Microsoft Active Directory
  • интеграция с Facebook, Google+, Twitter, Blogger и др. потребителски профили

Възможностите за интеграция, зависят главно от възможностите за връзка, между уеб приложенията и т.нар API (Application Programming Interface) на дадената система. API по същество представлява възможността чрез подаване на запитвания или команди към дадено приложение да се получава структурирана информация като отговор. Протоколите и формата на тази комуникация в повечето случай е специфична за всяко отделно приложение.

Не сте сигурни дали това ще работи във Вашия конкретен случай? Моля, не се колебайте да се свържете с нас за консултация.

Нагоре